کارگاه آشنایی با طراحی و اجرای قصه های حرکتی کودکان (Action Stories)

3/آبان/1402
اخبار -
بدون دیدگاه

در راستای مسئولیت اجتماعی

اولین کارگاه آشنایی با طراحی و اجرای قصه های حرکتی کودکان (Action Stories)

 ۱۰ آذر ۱۴۰۲ (مجازی، آفلاین)


تمام درآمد این کارگاه صرف خرید وسایل آموزشی و بازی برای کودکان سیستان و بلوچستان شد.

مدرسان کارگاه:

✓ دکتر امین غلامی
✓ هادی حسنعلی
✓ اصغر تنهایی

 

برچسب ها: