پایان کارگاه مشترک آموزش بازی های ریتمیک حرکتی کودکان با موسسه Magical Sounds of the Body ترکیه(مجازی)

9/خرداد/1400
اخبار -
بدون دیدگاه

اولین کارگاه مشترک آموزش بازی های ریتمیک حرکتی کودکان ریتموگیم کانون، با بیش از 100 شرکت کننده به صورت مجازی با موسسه Magical Sounds of the body ترکیه برگزار گردید.

 

برچسب ها: بسته آموزشی بادی تربیت مربی تربیت بدنی مربی آموزش مربیان بازی های ریتمیک بادی پرکاشن ریتمیک ریتموگیم کانون علمی بازی و ورزش کودکان