پکیجهای صفر تا صدی پاستور حرکتی کودکان

دپارتمان پاستور حرکتی تمام خدمات فوق را در قالب پکیج­های صفر تا صد نیز ارائه می­کند. ما در این پکیج­ها ارزیابی­های مورد نیاز را از کودک به عمل می­آوریم سپس کارنامه مصور را برای هر آزمون صادر می­کنیم و با تحلیل تخصصی نتایج در ادامه یک برنامه تمرینی اختصاصی با توجه به نتایج ارزیابی­ها به والدین ارائه می­شود. در نهایت تعداد جلسات تمرین در قالب پکیج برگزار می­شود و در پایان دوره برای بررسی میزان اثربخشی فعالیت­ها یک مرحله ارزیابی نیز انجام می­شود. تمام خدمات فوق در قالب ۳ پکیج طلایی، نقره­ای و عادی قابل استفاده هستند.

فرم ثبت اطلاعات