سنجش ناهنجاریهای ساختار قامتی

× تشخیص و رفع مشکلات احتمالی اسکلتی کودک  در نتیجه­ی تکرار استفاده ناصحیح از تلفن همراه و تبلت و...

امروزه مشکلات قامتی تاثیر بسیار مخربی بر رشد طبیعی کودکان گذاشته اند. تغییر سبک زندگی و استفاده بیش از حد از ابزارهایی مثل موبایل، تبلت و ... باعث بروز اختلالات قامتی و اسکلتی در کوکان می­شود. اگر این مشکلات به هنگام شناسایی و درمان شود می­تواند موجب سلامت جسمی و اسکلتی کودک بشود.

فرم ثبت اطلاعات