سنجش سطح آمادگی جسمانی کودک

× کنترل وزن کودک و ارزیابی و تقویت فاکتورهای تندرستی (قدرت، استقامت قلبی عروقی، تعادل و...)

چاقی با بیش از ۹۰ نوع بیماری بطور مستقیم در ارتباط است. کودکان تا سنین ۷ تا ۹ سال هنوز در نسبت قد و وزن خود ثبات ندارند. در منابع مختلف علمی به دفعات بیان شده است که یک کودک چاق لزوما یک بزرگسال چاق نیست اما این کودکان مستعد چاقی بزرگسالی هستند. همچنین هنگامی که از کودکی به فرد آموزش داده بشود تا در طول روز فعالیت بدنی داشته باشد این تفکر کاملا در ذهن او نقش می­بنند و تا بزرگسالی فعالیت ورزشی را ادامه می­دهد و از مزایای آن بهره­مند می­شود

فرم ثبت اطلاعات