سنجش رشد شناختی و عاطفی کودک

× شناسایی و رفع علل عدم مشارکت و اعتماد به نفس پایین کودکان در بازی­ها و فعالیت­های ورزشی

فرزند من توی بازی­ها و فعالیت­ها شرکت نمیکنه. فرزندم بعد از اینکه یکبار شکست خورد دیگه توی بازی شرکت نمیکنه. فرزندم از بازی­های گروهی استقبال نمیکنه و...

این مشکلات از رایج ترین موضوعاتی است که والدین مطرح می­کنند. ریشه این مشکلات در مباحث شناختی و عاطفی کودک است و ممکن است بعضی از آنها نیز منشا روانشناختی داشته باشند. با ارزیابی­های شناختی بسیاری از این مشکلات بطور دقیق شناسایی می­شوند و همچنین راه­حل مناسب برای آنها تعیین می­شود.

فرم ثبت اطلاعات