ارزیابی رشدی و غربال کودکان دارای تاخیر رشدی

× غربال کودکان با استفاده از آزمون­های MABC 2 و TGMD 3

فرزند من مداد رو اشتباه میگیره. فرزند من کلمه ( بابا ) رو وارونه و برعکس مینویسه. فرزند من موقع نقاشی کشیدن خیلی سرش رو نزدیک کاغذ میگیره و...

کودک از لحظه بدنیا آمدن مشغول کسب تجربیات جدید است. عواملی مانند محیط در دسترس، شرایط زندگی، وضعیت مالی خانواده و... بر روی تجربیات کودک اثر میگذارند. همچنین سن رشدی کودک از همین تجربیات حرکتی مختلف و موقعیت­های در دسترس تاثیر میگیرد. کودکان در مرحله ورود به دبستان اولین تجربه ورود به اجتماع خود را کسب می­کنند. بسیاری از کودکان به علت­های مختلف از لحاظ رشدی از هم سن و سالان خود عقب­تر هستند و این تاخیر موجب عدم توانایی آنان در کسب مهارت­های خواندن و نوشتن در زمان یکسان با هم سن و سالان خود میشود. برای جلوگیری از این مشکل ارزیابی رشدی و تعیین سطح رشدی کودک و مشخص نمودن نقاط ضعف وی می­تواند راه را برای والدین روشن کند. این شکست در همزمانی یادگیری مهارت­های مختلف تاثیر بسیار مخربی بر اعتماد به نفس و سلامت روانی آنان میگذارد.

  • سنجش و هدایت استعداد ورزشی کودکان

× ارزیابی و هدایت کودکان مستعد به ورزش های تخصصی بر اساس آزمون­های سنجش سطح رشد حرکتی کودک و مشخص نمودن نقاط ضف و قوت (فرایند استعدادیابی)

توضیحات: استعدادیابی ورزشی یک مقوله بسیار پیچیده است. هر کودک یک استعداد فوق العاده و منحصر به فرد دارد. این استعداد در هر زمینه­ای ممکن است وجود داشته باشد. ما به شما کمک میکنیم استعداد آنها را در زمینه ورزش دقیق شناسایی کنید و مسیر را برای فرزندان خود هموار سازید.

فرم ثبت اطلاعات