بازی های ریتمیک حرکتی

دپارتمان ریتموگیم 

 

 

 

 

 تیزر پکیج چوبک

 

 

تیزر و آلبوم تصاویری  از بازی های ریتمیک حرکتی در مدرسه سلام

 

 

تیزر بازی های ریتمیک در مدرسه سلام

 

 

 

تیزر و آلبوم تصاویر کلاس های حضوری ریتموگیم به صورت ترمیک برای بزرگسالان

 

 

 

 

 

تیزر و آلبوم تصاویری از ورکشاپ آموزش بازی های ریتمیک و بادی پرکاشن در استان اصفهان

 

 

 

 

 

تیزر و آلبوم تصاویری از ورکشاپ آموزش بازی های ریتمیک و بادی پرکاشن در استان خوزستان- دزفول