درخواست عضویت

مزایای عضویت در کانون

 

موضوع

1

بهره مندی از امتیاز استفاده از لوگوی کانون در بسترهای تبلیغاتی

2

درج اطلاعات منابع اطلاع رسانی موسسه عضو مانند کانال، سایت، اینستاگرام و... در منابع اطلاع رسانی کانون مانند سایت و ... و فراهم کردن بستر معرفی اعضا به جامعه

3

اهدای کارت عضویت در کانون

4

معرفی اعضای آموزش دیده کانون به مراکز متقاضی جهت همکاری

5

پیوستن به شبکه موسسات بازی و ورزش کشور و بهره مندی از ظرفیت ها و تجارب آنها

6

امکان درآمدزایی از محل فروش منابع آموزشی مانند فیلم، کتاب و... از طریق سایت، کانال و.. کانون

7

امکان خرید و تهیه اقلام تبلیغاتی کانون ( لیوان و پرچم و .......)

8

شرکت در دوره های دانش افزایی مورد تایید کانون (با تخفیف)

9

اولویت به اعضای کانون برای میزبانی کارگاه ها و رویدادها

 

هزینه عضویت برای مربیان

هزینه عضویت سالانه برای مربیان در کانون مبلغ 70/000 (تومان) می باشد.
 

فرم عضویت در کانون

نکته : امکان انصراف از ثبت نام و عودت وجه بعد از تایید عضویت میسر نیست.