مهارت های پرتابی

اطلاعات دوره

00:23 زمان

حجم فایل

سوالات سوالات متداول

کانون علمی1توضیحات مهارت های پرتابی

 

مشخصات کلی
مناسب رده 11گروه سنی 3سال به بالا
کیفیت 8480
مدت زمان فیلم(دقیقه) 700:23
دیدگاه
دیدگاه شما :

نقاط قوت :
نقاط ضعف :