چارت سازمانی

درباره کانون چارت سازمانی

کانون علمی بازی و ورزش کودکان ایران بر اساس مصوبه شورای عالی مرکز ملی نوآوری و فناوری های ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم و زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری و نماینده انحصاری انجمن بین المللی بازی های حرکتی و ورزش کودکان (CAPS) و نماینده انحصاری انجمن بین المللی بازی (IPA) می باشد.

چارت سازمانی کانون علمی بازی و ورزش کودکان ایران

 

         


                                          

                                                انجمن بازی ها و ورزش کودکان

                                                                               

 

مدر کانون : دکتر امین غلامی

معاون علمی: دکتر ملیحه نعیمی کیا

دبیر اجرایی و مدیر روابط عمومی: آقای حسین حسین زاده

کمیته علمی: دکتر عبدالله قاسمی

کمیته امور بین الملل: خانم فهیمه محمدحسن

کمیته پشتیبانی: آقای علی بهشتی

کمیته داوطلبین: خانم شادی موسوی

کمیته رویدادها: خانم نرگس احمدی

کمیته فناوری اطلاعات: خانم عاطفه حسین زاده