درخواست مربی خصوصی ورزش کودک

حسین حسین زاده

کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی

دارای مدرک مربیگری بازی و ورزش کودکان

سابقه 4 سال کار در حوزه بازی و ورزش کودکان

مهسا آقاپور

کارشناسی ارشد رشد حرکتی

دارای مدرک مربیگری بازی و ورزش کودکان

سابقه 5 سال کار در حوزه بازی و ورزش کودکان

علی بهشتی زواره

کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی

دارای مدرک مربیگری بازی و ورزش کودکان

سابقه 9 سال کار در حوزه بازی و ورزش کودکان

شادی موسوی

دانشجوی مقطع دکتری رفتار حرکتی

دارای مدرک مربیگری بازی و ورزش کودکان

سابقه 4 سال کار در حوزه بازی و ورزش کودکان

 

 

 

محمد هادی رسالتی

کارشناسی ارشد رشد حرکتی

دارای مدرک مربیگری بازی و ورزش کودکان

سابقه 4 سال کار در حوزه بازی و ورزش کودکان

فاطمه شفیقی

کارشناس ارشد رفتار حرکتی رشد حرکتی

دارای مدرک مربیگری بازی و ورزش کودکان

سابقه 5 سال کار در حوزه بازی و ورزش کودکان

فائزه ایوانی

کاردانی نقاشی و هنرهای تجسمی

دارای مدرک مربیگری بازی و ورزش کودکان

سابقه 4 سال کار در حوزه بازی و ورزش کودکان

 

نظر به افزایش شدید کم تحرکی کودکان بواسطه طولانی شدن زمان قرنطینه خانگی بدلیل شیوع کرونا، و افزایش وزن کودکان، افسردگی و بی حوصلگی آنها، کانون علمی بازی و ورزش، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، مربیان آموزش دیده خود را برای برگزاری کلاس های بازی حرکتی و ورزش کودکان به موسسات کودک و منازل اعزام می نماید.

مربیان مذکور توسط کانون و فدراسیون ورزش های همگانی آموزش دیده و مورد تایید می باشند.

موسسات و والدین علاقه مند می توانند با تکمیل فرم ذیل درخواست مربی تخصصی بازی و ورزش خود را به کانون ارسال نمایند.پس از بررسی شرایط و اطلاعات دریافت شده، از طرف کانون با متقاضی تماس گرفته می شود.

 

فرم درخواست والدین برای مربی خصوصی

 

توجه: در صورتی که بیش از یک کودک دارید، برای هر کدام فرم های مجزا تکمیل نمایید.
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

فرم درخواست موسسات برای مربی خصوصی بازی و ورزش کودک

 

* اعزام مربی برای کلاس حضوری فقط در تهران انجام می شود.

* برگزاری کلاس مجازی بازی و ورزش کودکان برای تمام موسسات متقاضی در سطح کشور قابل اجرا است.