کارگاه و مینی المپیک سلیمانیه (30 آبان 1398)

16/اسفند/1398
مینی المپیک ها -
بدون دیدگاه

 

سلیمانیه عراق، کارگاه و مینی المپیک کودکان، کارگاه طراحی بازی و ورزش کودکان، ۳۰ آبان ۹۸

 

 

برچسب ها: سواد جسمانی تربیت مربی تربیت بدنی معلم تربیت بدنی مربی مهد مربی معلم معلم بازی اختلالات حرکتی یادگیری حرکتی رشد حرکتی بازی و ورزش ورزش بازی بازی و ورزش کودکان کودک کودکان مینی المپیک مینی المپیک کودکان دکتر امین غلامی کانون علمی بازی و ورزش کودکان سواد حرکتی