سلیمانیه عراق، کارگاه و مینی المپیک کودکان، کارگاه طراحی بازی و ورزش کودکان، ۳۰ آبان ۹۸

21/بهمن/1398
اخبار -
بدون دیدگاه

سلیمانیه عراق، کارگاه و مینی المپیک کودکان، کارگاه طراحی بازی و ورزش کودکان، ۳۰ آبان ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: معلم مربی کودک بازی و ورزش رشد حرکتی کارگاه و مینی المپیک سلیمانیه عراق اختلالات حرکتی یادگیری حرکتی کانون علمی بازی و ورزش کودکان دکتر امین غلامی