دوره مشترک طراحی تخصصی بازی های حرکتی هرفمند ریتمیک کودکان با مؤسسه BOMED ترکیه

26/اردیبهشت/1401
رویدادهای پیش رو -
بدون دیدگاه

ظرفیت دوره تکمیل شد!

برچسب ها: بازی های ریتمیک مربیگری کانون علمی بازی و ورزش کودکان ریتمیک کودکان مربی کودک بادی پرکاشن کارگاه مربی کودک