دوره تربیت مربی مهد کودک، استان گلستان شهر گرگان و گنبد

12/مرداد/1398
اخبار -
بدون دیدگاه
دوره تربیت مربی مهد کودک
استان گلستان شهر گرگان و گنبد
کلاس اصول طراحی بازی های حرکتی هدفمند
دکتر غلامی مدیر کانون علمی بازی و ورزش
برچسب ها: کانون علمی بازی و ورزش کودکان رشد حرکتی اصول طراحی بازی و ورزش کودکان دکتر امین غلامی دوره های بین المللی بازی های حرکتی هدفمند معلمان پیش دبستانی مهد کودک ها خانه های بازی