جلسه تدوین آیین نامه تاسیس باشگاه های بازی و ورزش کودکان در کانون علمی بازی و ورزش برگزار شد

31/تیر/1398
اخبار -
بدون دیدگاه
جلسه تدوین آیین نامه تاسیس باشگاه های بازی و ورزش کودکان در کانون علمی بازی و ورزش برگزار شد
جلسه تدوین پیشنویس آیین نامه تاسیس باشگاه های بازی و ورزش کودکان کشور با حضور دکتر رفیعی رئیس توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان فدراسیون ورزش های همگانی، دکتر غلامی رئیس کانون علمی بازی و ورزش کودکان ایران، آقای حسین زاده نماینده اداره کل ورزش  ورزش و جوانان استان تهران، خانم احمدی منتخب از مهدهای کودک ، آقای سهیل اکبری فعال بازی و ورزش کودکان و آقای حسین حسین زاده دبیر داخلی کانون علمی بازی و ورزش در کانون برگزار شد. پیش نویس آیین نامه از جنبه های مختلف بررسی و جمع بندی شد و در نظر است پس از بررسی در فدراسیون ورزش های همگانی جهت تایید به وزارت ورزش و جوانان ارسال گردد.

 

 

برچسب ها: دکتر صالح رفیعی دکتر امین غلامی توسعه ورزش فدراسیون ورزش های همگانی آیین نامه تاسسی باشگاه های بازی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران کانون علمی بازی و ورزش کودکان