برگزاری کارگاه های آموزشی

کارگاه بین المللی آذر ماه 96

 

 

کارگاه آموزشی اصول اجرای فستیوال های بازی کودکان – 17 شهریور 95 تهران