درباره انجمن

انجمن حمایت از حق بازی کودکان ایران در سال 2015 زیر نظر انجمن بین المللی دفاع از حق بازی کودکان بنا به درخواست پژوهشگاه

تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تاسیس گردید. دبیرخانه این انجمن در حال حاضر در پژوهشگاه تربیت بدنی قرار دارد و آقای دکتر

امین غلامی مسولیت آن را بر عهده دارد.

* برای مشاهده رزومه فارسی اینجا کلیک کنید.

For English CV click HERE

* برای مشاهده نامه IPA مبنی بر اعطای نمایندگی به ایران اینجا کلیک کنید

             

فعالیت های انجمن در حال حاضر شامل :

-برگزاری انواع فستیوال های بازی کودکان  مانند : بازی با لوله های فومی ،کف بازی  و آب بازی ، کثیف کاری و رنگ بازی و ….

-نظارت بر برگزاری کلاس های بازی و ورزش کودکان .

-برگزاری کارگاه های آموزشی.

-ارایه مشاوره و راهنمایی در خصوص تجهیز و راه اندازی باشگاه ها و خانه های بازی و ورزش کودکان .

-تهیه و معرفی وسایل بازی و ورزش کودکان .