چتر رنگین کمان

1 –  چتر رنگین کمان  :

هدف: تقویت مهارت های اجتماعی و حرکتی کودکان، ایجاد شور و نشاط و تقویت آمادگی جسمانی
دامنه سنی: 3 سال به بالا
توضیح: بازی های بسیاری می توان با این وسیله جدید و جذاب انجام داد. این وسیله را می توان در فضاهای مسقف و روباز انجام داد.

                          

فیلم برخی بازی های انجام شده با چتر :