نردبان چابکی

طول 250 و عرض 50 سانتیمتر . دارای شش پله با قابلیت جداسازی