نربان توپی

نام ابزار: نردبان توپی

هدف: تقویت مهارت پرتاب کودکان 

دامنه سنی: 3 سال به بالا

توضیح: برای بازی با این وسیله کودک باید دوتوپی که با نخ به هم وصل شدند را طوری پرتاب کنند که روی میله ها آویزان شوند. رنگ توپ ها باید با رنگ میله ها همسان باشد. از این وسیله می توان در مکان های مختلف مانند اتاق بازی، حیاط مهد کودک یا مدرسه استفاده کرد. با ایجاد قوانین ساده می توان بازی را به شکل رقابتی نیز برگزار نمود.